Intranet

Jako Intranet jsou označovány interní webové stránky firmy, školy, organizace apod.
Intranet funguje na stejném principu jako webové stránky (co se týče síťových technologií a programovacích jazyků), ale na rozdíl od webových stránek Intranet není veřejný - nikdo neoprávněný se k datům nedostane, slouží pro interní účely firmy (proto název Intranet – „vnitřní síť“). Každý uživatel se přihlašuje pod svým uživatelským jménem a heslem.
Se vznikem Intranetu vznikl také extranet, který slouží k přístupu do sítě např. pro dodavatele, partnery a pro další schválené osoby (tito uživatelé mohou mít omezena práva pro čtení = dostanou se pouze k dokumentům, které povolíte).

SOFISTIKOVANÝ TECHNOLOGICKÝ CELEK

Intranet může obsahovat:

 • kalendáře
 • plánovače
 • osobní poznámky
 • veřejné poznámky
 • úkoly
 • akce
 • videokonference
 • online chat s kolegy ve skupině
 • přístup ke sdíleným dokumentům a možnost jejich nahrávání
 • řízení vztahů se zákazníky, partnery, dodavately..

PRACUJTE EFEKTIVNĚJI

 • Vyšší produktivita práce - data jsou k dispozici neustále a díky mobilním zařízením odkudkoliv
 • Šetří čas - důležitá data a sdělení jsou šířena rychleji, není nutné přeposílat informace e-maily
 • Bezpečnost – veškerá data jsou bezpečně uložena a šifrována
 • Výborná komunikace s kolegy v rámci týmu pomocí skupinových zpráv, veřejných zpráv, zpráv na zeď, je také možné „chatovat“ online
 • Vysoký přehled managmantu firmy
 • Rychlá návratnost investice