Grafické práce

Zpracujeme grafiku pro:

  • Firemní tiskoviny (vizitky, hlavičkový papír...)
  • Propagační materiály (letáky, plakáty, reklamní plachty, reklamní cedule...)
  • Speciální tiskoviny (PF, pozvánky...)
  • Reklamní polepy vozidel
  • Reklamy do novin a časopisů
  • Reklamní textil
  • Reklamní polepy výloh

Zajistíme také tisk a výrobu propagačních materiálů.